2n BATXILLERATGEOGRAFIA D'ESPANYA

AEMET
Imatge 2
national geografic
Europa
paisos
cap_primer
INICI PROGRAMACIĶ  INFORMACIĶ FAMÍLIESSELECTIVITATTEMESVIDEOS

 

Continguts seqüenciats per avaluacions


PRIMERA AVALUACIĶ

Bloc 1. L’espai geogrāfic

- El relleu d'Espanya 

Bloc 2. L’espai físic i natural

-Els climes 
arxiu 
-La vegetaciķ 
arxiu
-Riscos naturals i problemes ecolōgics 
arxiu 1

Bloc 3. L’espai demogrāfic

-Estructura de la poblaciķ 

-Dināmica de la poblaciķ 

-Moviments migratoris 

-Transiciķ demogrāfica 

-Atur en Espanya 

-Immigrants en Espanya 

-Geografia dels sense sostre 


SEGONA AVALUACIĶ

Bloc 4. L’espai econōmic

-Energies novavables 

-Agricultura 20,21,22,23

Bloc 5. L’espai urbā


TERCERA AVALUACIĶ

Bloc 6. L’espai politicoadministratiu

Bloc 7. L’espai europeu


Camí de Son Cladera, 20 - 07009 Palma - Illes Balears - Espanya - Telf.: +34.971.47.07.74 - Fax: +34.971.70.60.62
e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es
Com arribar a l'IES Juníper Serra