capcelera
IESJuniper

12


Programacions   Departament   Pendents  

    Que canviï tot a fons! Que sorgeixi un nou món de les arrels de la humanitat! Que regni una nova deïtat sobre els homes, que s’obri un nou futur davant d’ells!
   Al taller, a les cases, a les assemblees, en els temples, ¡que canviï tot a tot arreu!
                                                                                                                                                           Friedrich Hölderlin

il·lustració   4rt d'ESO.    Tema 1   El segle XVIII: l'antic règim
- Esquema del tema              Veure i descarregar en issuu

- Activitats d'aula.                                      Descarregadel document en format pdf
- La il·lustració. Activitats en xarxa          Exercicis autocontestables  en OpenOffice-Write

Recursos a la xarxa
- L'antic règim                                           Pàgina amb continguts  que tracten el tema. Claseshioria.com
- L'antic règim                                           Activitats en xarxa. http://www.educahistoria.com/javierosset
- Europa a l'antic règim                            Pesentacions en Slideshare http://www.pedrocolmenero.es
- Documental:  "Héroes de la ilustración" 1/2    video

- Documental:  "Héroes de la ilustración"  2/2   video

- "Goya en el Prado"      Goya
- L'antic règim al cinema