2nESO
   
    Tornar a segon d'ESO.
  T.2. L'islam

T.3. La societat feudal
  T.4. La p. Ibèrica a l'edat mitjana
  T.5. L'edat moderna
  T.6. El segle XVII
  T.7. La població
  T.8. La societats actuals

T.9. Les ciutats


Pàgina principal
Diccionari
Enciclopèdia

  Recursos

Zona clic d'Egipte
Recursos 1er d'ESO
Google maps
- Escriu el teu nom en jeroglífic egipci
Kairos                           Las primeras civilizaciones
   
   
   
   
   
   
  Programacions   Departament   Pendents   Recursos  
Bizanci   Tema 1. l'imperi bizantí

L'Imperi Romà d'Orient va resistir les incursions dels pobles bàrbars i va continuar existint fins al segle xv amb el nom d'imperi Bizantí o Bizanci. No va aconseguir el seu objectiu, el d'unir un altre cop la Mediterrània, però va enriquir i conservar la tradició grecollatina.

              Activitats

- Activitats  d'aula.
Bizanci  Descarreca l'arxiu d'OpenOffice
Act. autocontestables. OpenOffice
- Activitat 1. La Mediterrània al segle V
Mapa interactiu HTML5 en EducaPlay
- Activitat 2.
Bizanci  Mots encreuats
Act. pròpia en EducaPlay
- Activitat. 3. Imperi Bizantí  Test
Act. pròpia en EducaPlay
- Activitat 4. L'arquitectura bizantina (S. Sofia)
Imatge en EducaPlay                  Materials auxiliars
SM_Bizanci- L'imperi bizantí.
      Dins  el projecte "
Libros vivos" de l'editoria SM trobem aquest recurs que ens ofereix informació variada sobre l'imperio bizantino. Els aspectes tractats es divideixen en: l'origen, el moment d'auge, ambn Justinià i el final.
maquinaTemps- El Imperio Bizantino.
      El projecto educatiu "La Máquina del Tiempo" ofereix un recorregut  al llarg de diferents fases de la Història. La presentació de la informació resulta excessivament simple pel curs de segon d'ESO, però por servir com introducció al tema.
Justinia
-Activitats, Bizancio.
Activitats en HotPotatoes  realitzades por María Campos Crespo-López
"Teodora de Bizanci: de prostituta a emperatriz" Audi de radio5

Documental. "La construcció de un imperió. Los bizantinos"
Documental. "Bizancio la raiz común" Fundación pangea.
Documental. "Bizancio, el imperio perdido"