2nESO
   
    Tornar a segon d'ESO.
  T.1. Bizanci

T.3. La societat feudal
  T.4. La p. Ibèrica a l'edat mitjana
  T.5. L'edat moderna
  T.6. El segle XVII
  T.7. La població
  T.8. La societats actuals

T.9. Les ciutats


Pàgina principal
Diccionari
Enciclopèdia

  Recursos

Zona clic d'Egipte
Recursos 1er d'ESO
Google maps
- Escriu el teu nom en jeroglífic egipci
Kairos                           Las primeras civilizaciones
   
   
   
   
   
   
  Programacions   Departament   Pendents   Recursos  
Islam

       L'Islam aparegué a Aràbia el segle VII de l'era cristiana. Es tractava d'una nova religió monoteista creada pel profeta Mahoma i recollida en l'Alcorà, el llibre sagrat, que es basa en el sotmetiment de l'individu a la voluntat de Déu i en la seva integració en una comunitat de creients. Es posaven els fonaments d'una civilització destinada a estendre el missatge dels musulmans arreu del món.

              Activitats

- Activitats  d'aula.
L'Islam i la seva expansió 
Act. autocontestables. OpenOffice
- Activitat 1. L'expansió de l'Islam
Mapa interactiu HTML5 en EducaPlay
- Activitat 2.
L'Islam   Mots encreuats
Act. pròpia en EducaPlay
- Activitat. 3. L'Islam    Test
Act. pròpia en EducaPlay
- Activitat 4. La ciutat musulmana
Imatge en EducaPlay
- Activitat 5. L'organització política Text a completar en EducaPlay
                  Materials auxiliars
Islam_sm
-  L'Islam
.
    Dins el projecte "
Libros vivos", de l'editoria SM, trobem aquest recurs que ens ofereix informació variada sobre l'islam.
islam_enciclop
- L'Islam.
      Animació Flash que mostra l'expansió de l'Islam i alguns elements arquitectònics. En Enciclonet.com.
Alhambra
- Coneix l'Alhambra i el Generalife. Planol interactiu i visita virtual

     Patronat de l'Alhambra de Granada. La visita virtual unicament és visible en Internet-Explorer i amb alguns problemes de pluguins

.
Mesquita_Cordova
- Visita virtual a la mesquita de Còrdova.
     Espectacular recreació virtual de la mesquita de Còrdova. Diferents punts de vista de tots els espais i amb gran qualitat gràfica. En Catedral de Còrdoba.es
Documental: "Mahoma. El Profeta del Islam"  Canal Historia
Documental. "Al-Andalus".   Nueva historia d'España
Documental. "La Alhambra, el manuscrito descifrado" Crónicas de RTVE.

- Cronologia de l'Islam.   Realitzada pel professor Isaac Buzo de l'IES Extremadura, Montijo
- La ciutat musulmana.   Realitzada pel professor Isaac Buzo de l'IES Extremadura, Montijo