IES Juníper Serra. Ciències Socials. Segon d'ESO
   
    1r d'ESO
    3r d'ESO
    4rt d'ESO.
    H. Món contemporani.
    Geografia d'Espanya
    Història d'Espanya.        
    Història de l'Art.
 
Tornar a la pàgina del departament
Tornar a la pàgina principal del departament
Tornar a la pàgina principal del Juníper
Diccionari
Enciclopèdia

  Recursos

Xtec Ciencies socials Recursos 2n d'ESO
Recursos edu 365 socials Recursos 2n d'ESO
 Materials cartogràfics
Indicadors de països
Mapes flash interactius Mapes interactius Enrique Alonso
Google maps Google maps
   
   
  Programacions   Departament   Pendents   Recursos  

La població al món


Activitat 14.1  Quants som al món?                                        (Arxiu odt. Tex d'OpenOffice)                  Activitat 14.2.  El crixement de la població mundial     (Arxiu odt. Tex d'OpenOffice)Activitat 14.3. La transició demogràfica                           (Formulari gdocs)                    Activitat 14.5. Gràfiques d'indicadors demogràfics                    Activitat 14.7. Demografia quantitativa


world population     Habitants al món en Worl Population. WebGL
Created by the Google Data Arts Team


map_dem  Mapa que relaciona natalitat i mortalitat amb consum de CO2
http://www.breathingearth.net/


If the World Where a Village of 100 People...

http://www.miniature-earth.com/