Programació   Resums   Esquemes   Criteris de qualificació  


         Tema  XIII.   LA   TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA

 
  Materials  d'aula.

Adolfo Suárez Illana

Felipe González Marques

Santiago Carrillo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  Altres materials i enllaços d'interès.
- 25 años sin Franco                                  Pàgina multimèdia en   el-mundo.e
- 15J - 30 años de democracia en espanya  Pàgina multimèdia en    el-mundo.es)
- La transición, planteaminetos y etapas      Encilopèdia online   (Kalipendia)
- La transición española.           Pàgina amb un interesant text de Paul Preston en salma-psl.com
- La transició                                             Continguts d'Història d'espanya en Vespito.net
- Los pactos de la Moncloa.                       Continguts d'Història d'espanya en Vespito.net  
 

La Constitución española                         congreso.es

- Resultats elctorals a la democràcia  
-

L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears   nouestatut.caib.es

- La España de las Autonomias                    Pàgina multimèdia en   el-mundo.e


   Documentals i vídeos de la Transició
  La Transició (capítol 1) Desembre de 1973 - febrer de 1974 en RTVe
 

La Transició (capítol 2) Gener - març de 1974              en RTVe

  La Transició (capítol 3)   Abril - juliol de 1974              en RTVe

  La Transició (capítol 4) Setembre - desembre de 1974     en RTVe
  La Transició (capítol 5) Gener - agost de 1975               en RTVe
  La Transició (capítol 6) Setembre - novembre de 1975       en RTVe
  La Transició (capítol 7) Novembre - desembre de 1975          en RTVe
  La Transició (capítol 8) Gener - març de 1976                       en RTVe
  La Transició (capítol 9) Abril -juny de 1976                           en RTVe
  La Transició (capítol 10) Julio - setembre de 1976                 en RTVe
  La Transició (capítol 11) Setembre - desembre de 1976         en RTVe
  La Transició (capítol 12) Gener - febrer de 1977                    en RTVe
  La Transició (capítol 12) Febrer - junny de 1977                    en RTVe
  Arias Navarro anuncía la mort del dictador (Octubre de 1975)


 

El cop d'Estat del 23 de febrer de 1981 en RTVe  

 

Alguns dels arxius es troben en format PDF.      DESCARREGA