Programació   Resums   Esquemes   Criteris qualificació  


 1

    CALENDARI DE LA PRIMER AVALUACIÓ  2n Batx. A

adobe_read
 1

   CALENDARI DE LA PRIMER AVALUACIÓ   2n Batx B

adobe_read
2     CALENDARI DE LA SEGONA AVALUACIÓ  (exposicions i exàmens)   2n Batx A  
adobe_read
2
    CALENDARI DE LA SEGONA AVALUACIÓ  (exposicions i exàmens)   2n Batx B
adobe_read
3
    CALENDAR DE LA TERCERA AVALUACIÓ (exposicions i exàmens)   2n Batx A  adobe_read
3
    CALENDAR DE LA TERCERA AVALUACIÓ (exposicions i exàmens)  2n Batx B     adobe_read

ACTIVITATS 
       Les activitats que a continuació et proposem són la selecció dels texts i mapes proposats per l'examen d'Història d'Espanya de les PAU. La selecció dels texts i mapes i les preguntes relacionades varen ser decidides per l'anterior coordinador de la matèria.
       Resulta necessari recordar que l'estructura de la part pràctica de l'examen no es correspon  a la realització clàssica del comentari d'una font històrica. El plantejament realitzat pel responsable PAU és el de tres preguntes relacionades amb el text o el mapa que s'han de contestar per separat i, al temps, intentar fer referències al material gràfic o textual.
 1

MAPA. La divisió provincial d’Hispània en època d’August


2
MAPA. La península ibèrica al segle XI
3
MAPA. Els diferents regnes hispànics dels Reis Catòlics
4
MAPA Els dominis europeus de Carles V. Els dominis europeus de Felip II
4
MAPA. Els canvis territorials derivats la pau dels Pirineus i del tractat d’Utrecht
6

MAPA. Els fets més importants de la guerra d’Independència contra Napoleó


MAPA.  Les regions on el carlisme tingué més suport al segle XIX
8

TEXT.  La crisi del 98


 8 TEXT.  El procés desamortitzador a la Espanya del segle XIX
9 MAPA. La guerra del Marroc

10 TEXT La constitució de la República

11 MAPA. La Guerra Civil espanyola    
12
TEXT. La dictadura franquista 
13

TEXT.  La transició