Programació   Resums   Esquemes   Criteris de qualificació  

Tema VII     LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTAT LIBERAL

  La construcció de l'Estat liberal               Resum   pdf 16,9 kb

 

 

 

 

  El sexenni democràtic o revolucionari.  Resum   pdf 22,4 kb
  Economia i societat                                  Resum    pdf 180 kb
  Esquema del tema                                    Política   pdf 109 kb
  Esquema del tema                       Economia i societat  pdf 234 kb
  Quadre comparatiu de les constitucions del segle XIX
  Els partits polític.
  Comentari de text. Les desamortitzacions  (pdf)   Activitat
 
  Textos relacionats (Regnat d'Isabel II) xtec.es
  La Constitució de 1837 (Castellà) Kairos.es
  La Constitució de 1845 (Castellà) Kairos.es
  La Constitució de 1869 (Castellà) Kairos.es
 
  Altres materials, apunts i pàgines d'interès
  La construcción del Estado liberal.   (Castellà) Kairos.es
  Resum històric Laboratori virtual per estudiants de Batxillerat edu365.
  Liberalisme i romanticisme en temps d'Isabel II (Cast) Almendron
  Quadre cronològic del regnat d'Isabel II  (Cast) Club.telepolis.
  Quadre cronològic del sexenni revolucionari (Cast)  Club.telepolis
  Presentació: El sexeni revolucionari slideshare.net
  Economia i societat. (Castellà)  Breu exposició     Luis E. Otero Carvajal
 
    Lectures relacionades
   Episodios nacionales, Benito Pérez Galdós. (Ed digital)  Bibl. virt. M de Cervantes
   "El ruedo ibérico", de Ramón del Valle-Inclán
   "Mr. Witt en el cantón", de Ramón J Sender
   "Aviraneta", de Pío Baroja
 
Alguns dels arxius es troben en format PDF.      DESCARREGA