Programació   Resums   Esquemes   Criteris de qualificació  


Tema VIII       EL RÈGIM DE LA RESTAURACIÓ    

     La Restauració (Resum del tema)             pdf 78 kb

A. Cánovas del Castillo

 

 

 

 

 P. Mateo Sagasta

Alfons XII

 

 

 

     Esquema del tema                                            pdf 103 kb
     Gràfiques amb els resultats electorals  pdf 22 kb
     Cronologia de la restauració                  pdf 29 kb
     La crisi de la Restauració (1898-1931) (Esquemes del tema) pdf 262kb 
    La restauració. Activitats     pdf 122 kb
 
     Altres materials, apunts i pàgines d'interès
 

   Resum històric Laboratori virtual per estudiants de Batxillerat   edu365.com

    Quadre resum periode 1874/1885 (Castellà)                Kairos.es
     Quadre resum  periode 1885/1902 (Castellà)               Kairos.es
     Quadre resum periode 1902 (Castellà)                                 Kairos.es
     El catalanisme políticCronologia                                           xtec.es/mzapata
     El catalanisme polític. Presentació de dapositives.             xtec.es/mzapata
     Materials diversos (Castellà)                                                     Kairos.es
     La Restauració Apunts, vocabulari, cronologia.                         buxaweb
     La Restauració. Quadre cronològic (Castellà)                            Club.telepolis
     El sistema canovista. Pregunta resolta. (Castellà)                  educared


     Alguns documents i fonts primàries
     Constitució de1876. Texte i preguntes resoltes.                   educared
     Manifest de Sandhurst. 1 de Desembre de 1874                  xtec.es
     La Constitució de 1876                                                     xtec.es
     Presentació del Memorial de Greuges (1885)                      xtec.es
     El problema colonial, el seu aspecte econòmic.(1897)           xtec.es
     La opinión pública ante la guerra.1898.                                         xtec.es


      Lectures online relacionades
   El ruedo ibérico, de Ramón del Valle-nclán
   Episodios nacionales, de Benito Pérz Galdós. (Edició digital)  Bibl. virt. M de Cervantes
   Los pazos de Ulloa. deEmilia Pardo Bazán.
   La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín.            (Edició digital)  Bibl. virt. M de Cervantes   
 
 
 
 
 
Alguns dels arxius es troben en format PDF.      DESCARREGA