cap_primer
   
    Tornar a primer d'ESO.
  T.1. Representació de la Terra
  T.2. El relleu terrestre
  T.4. El temps i el clima
  T.5. Els orígens de la humanitat
  T.6 Les civilitzacions fluvials
  T.7. La vida en Grècia
  T.8.
 
Pàgina principal
Diccionari
Enciclopèdia

  Recursos

Recursos 1er d'ESO
Recursos 1er d'ESO
 Materials cartogràfics
Indicadors de països
Mapes interactius
Google maps
   
   
  Programacions   Departament   Pendents   Recursos  
Tema 3. les aigües
 El cicle de l'aigua
 

           Activita

Activitat 1.    El cicle de l'aigua                                             (Act. pròpia en hot potatoes)

Activitat 2.    Pert recordar les parts del curs d'un riu     (Act. propia en hot potatoes)

Activitat 3.    El curs i el cabal d'un riu                             (Act. pròpia en hot potatoes)

Activitat 4.   Glossari sobre els rius                                     (Act. pròpia en hot potatoes)

Activitat 5.    Localitza els mars i oceans                        (Act. pròpia en hot potatoes

Activitat 6.    Localitza els llacs del món                        (Act. pròpia en hot potatoes)

Activitat 7.    Localitzar continents i oceans 1                  (Act. en xtec..cat.ealonso)    

Activitat 8.    Localitzar continents i oceans 2                  (Act. en xtec..cat.ealonso)

 Activitat 9.    ACTIVITATS D'AULA                             (Act en pdf)
Test de control del tema                                    (Formulari google-docs)

                  Informació bàsica per recordar els principals conceptes

     El cicle de l'aigua

      Animació per comprendre com ses produeix el cicle de l'aigua    (en iesalbayzin.org)

     Les parts d'un riu

     Animació per conèixer les parts del curs d'un riu       (en edu365.cat)

    L'erosió fluvial

    Animació per conèixer el procés d'erosió dels rius     (en edu365.cat)

    La formació de meandres.                         (en iesalbayzin.org)

Documental. EL AGUA. "La fuerza de la naturaleza II".

Documental de la BBC/National Geographic (en MEGAVIDEO)