capcelera
   
Activitats i mapes interactius


1. Continents i oceans                            
Mapa
2. Els Continents                                      
Ordenar paraules
Mapa
4. Mapa físic d'Europa: relleu                
Mapa
5. Mapa físic d'Àfrica                                
Mapa
6. Mapa físic d'Amèrica del Nord            
Mapa
7. Mapa físic d'Amèrica del Sud            
Mapa
8. Rius d'Amèrica                                    
Mots encreusts
9. Mapa D'Àsia                                        
Mapa
Imatge
Mapa
Mapa
Mapa
Mapa
Mots encreusts


(Act. en xtec..cat.ealonso