1r d'ESO.
    2n d'ESO.
    3r d'ESO.
    4rt d'ESO.
    Ha. Món contemporani.
    Geografia d'Espanya
    Història d'Espanya.        
    Història de l'Art.
 Tornar a la pàgina principal
   Projecte ENEMICS
   Calendari escolar
   El Ginebró. 
El Bloc de les Ciències Socials  
#
  Programacions   Departament   Pendents   Galeria ppt  
INDICACIONS PER A LA PRESENTACIÓ DEL QUADERN D’ACTIVITATS.

 

Les activitats que realitzaràs al llarg del curs són un element fonamental de treball i aprenentatge. Per tant, volem donar-te unes indicacions de com s’han de presentar. Recorda que una part important de la teva qualificació s’obté de la correcta presentació de les activitats.

       El teu quadern.

 

 • Paper: format DIN A4 (full) quadriculat. Per poder ser arxivades correctament és imprescindible que siguin perforades.

 • Lliurament: les activitats seran presentades en una funda de plàstic que hauràs de reservar per l’assignatura de socials.

 • Presentació: Escriu en bolígraf blau o negre. Evita, per tant, altres colors i el llapis. Empra sempre marges: el de l’esquerra d’uns tres centímetres. No facis dibuixos personals ni embrutis el paper.

 • Estructura: És molt important que mantinguis l’estructura del quadern que et proposem

 

 

       Indicacions per una correcta presentació.

L’acurada presentació dels teus treballs és un element molt important i en ocasions massa oblidat de la teva feina. Proporciona la primera impressió de les teves capacitats, facilita la lectura, impressiona positivament i permet apreciar de manera òptima els teus coneixements i la teva capacitat de feina. S’ha d’evitar, per tant:

 • Una cal·ligrafia que dificulti la lectura.
 • Una ortografia incorrecta.
 • L’absència de marges.
 • Les correccions que impliquin ratlladures i embrutin el paper.
 • Les línies tortes que desviïn l’escrit al llarg del full.

      Què valorarem

 • La correcció. Correspondència entre la resposta i la qüestió plantejada.

 • L’acurada presentació de cada activitat i del quadern en general.

 • El lliurament de les activitats dins el termini marcat pel teu professorat.

 • La resposta personal, reflexiva i crítica.

 • La correcta expressió escrita.

 • La introducció de la resposta amb un subjecte ben definit. T’aconsellem la repetició de l’enunciat de la pregunta.

(Exemple: Pregunta: Què eren els gremis?      Resposta. Els gremis eren corporacions d’oficis   o   associacions que   exercien el monopoli d’una activitat artesana.....