Noms.

 

Curs.

Data d’inici

Data final

 

 

 

 

 

 

 

 

I

                       Tema 3. Les fonts d’energia.

 

Activitat 3.1. LES FONTS D’ENERGIA. Visita la pàgina següent, obre el document, i visiona el vídeo.

 

ANIMACIÓ. El caràcter limitat dels combustibles fòssils com el gas, el carbó i el petroli, juntament amb l'efecte contaminant de llur explotació i consum, potencia el desenvolupament de les fonts d'energia renovableFonts d'energia renovable

 

Act. 3.2. LES FONTS D’ENERGIA.

 

a)Visita la pàgina aquí assenyalada i explica en què consisteixen les energies no renovables.

http://www.bellera.org/electricitat/norenovable.htm

 

 

 

 

 

b) Quines són les principals fonts d’energia no renovable?

 

 

 

 

Act. 3.3. LES FONTS D’ENERGIA.

 

a)Visita la pàgina aquí assenyalada i explica en què consisteixen les energies  renovables.

http://www.bellera.org/electricitat/norenovable.htm

 

 

 

 

 

b) Quines són les principals fonts d’energia renovable?

 http://www.bellera.org/electricitat/renovable.htm

 

 

 

 

 

 

 

Act 3.4. LES FONTS D’ENERGIA. Visita les pàgines aquí assenyalades i completa els quadres.

 

a) “ Diferencias energías renovables / convencionales”

 

Energies convencionals

Energies renovables

 

 

 

 

 

 

 

 

b) “ Tipos de fuentes de energía renovable”

 

Copia les imatges i completa, en català, el quadre seguint l’exemple de l’energia minihidràulica. 

 

Energia renovable

Imatge

En què consisteix (Entra a història o què són)

 

 

 Minihidràulica

L’aigua és l’element central de la naturalesa, de la nostra vida. L’aigua que, dins del cercle hidrològic, flueix  pels rius en descendir d’un nivell superior a un nivell inferior genera una energia cinètica que l’home aprofita des de  fa segles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) “Ventajas Medioambientales”

 

Completa la graella amb els avantatges medioambientals que presenta cada un dels tipus d’energia.

 

Energies convencionals

Energies renovables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) “Ventajas Socioeconómicas”

 

Completa la graella amb els avantatges socioeconòmics que presenta cada un dels tipus d’energia.

 

Energies convencionals

Energies renovables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Visita la pàgina següent i, a partir de les gràfiques que apareixen, elabora en excel una gràfica de columnes de la comparativa entre producció i consum de petroli.

 

http://www.tecnociencia.es/especiales/petroleo/petroleo3.htm

 

 

Cuadro de texto: TUTORIAL:
1.	Doble clic ( botó ratolí de l’esquerra) en el quadre (Excel) de color.
2.	Escriu les dades d’interès a les caselles.
3.	Selecciona ( botó de l’esquerra) amb el ratolí totes les caselles de color.
4.	Clic al símbol del gràfic de la barra superior de la teva pantalla .
5.	Selecciona el tipus de gràfic de columna. (barres verticals)
6.	Fes clic a següent fins que arribis a finalitzar.
7.	Fes clic a finalitza.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.6. Situa el punter damunt el barril de petroli  [F1] , llegeix el text i completa el mapa dels recursos energètics.

Cuadro de texto: Tutorial: obre la barra de <veure>, desplega el menú  <barra d’eines> i obre <dibuixos>. Al menú <autoformes>,  <formes bàsiques> trobaràs els dibuixos que necessites per elaborar el mapa. Manipula cada dibuix per aconseguir la forma i les dimensions adequades. Per donar colors diferents has de fer “clic” amb el botó dret damunt de cada forma i en <propietats> assignar el color adequat.
 

 

 

 


 

 

 

 

 

Carbó

Petroli

Gas natural

Urani

Principals productors

 

 

 

 

Principals productors

 

 

 

 

Principals productors

 

 

 

 

Principals productors

 

 

 

 

 

 

 


 [F1]La desigual distribución de las fuentes de energía

Las fuentes no renovables están bastante concentradas en pocos lugares y en manos de pocos estados-nación. El 77% de los recursos del carbón están en manos de 4 países (EEUU, la ex-URSS, China y Suráfrica), el 64% del petróleo y el 45% del gas natural están en la región del Oriente Medio, y el 78% de uranio está también en pocas manos (Canadá, EEUU, Australia, Namibia, Níger y Suráfrica). Esto genera conflictos internacionales, zonas calientes con un fuerte control de los poderes económicos y dependencia energética del resto de los países (ver cap 10).