Nom.

 

Curs.

Data d’inici

Data final

 

 

 

 

 

 

Tema 8. LA CIUTAT

 

Activitat 8.1. PRINCIPALS CONCENTRACIONS URBANES AL PLANETA.

 

 

a) Visita la pàgina aquí assenyalada. Copia les dades del nombre d’habitants de les vint principals concentracions urbanes del planeta i confecciona, amb “Excel”, un gràfic de barres vertical amb el nombre d’habitants.

 

 


 
b) Localitza al mapa les deu principals concentracions urbanes del planeta.

 

 

 

 

c) Contesta les preguntes següents:

 

Quins dos dels cinc continents concentren el major nombre d’aglomeracions urbanes?

 

 

 

 

Quins són els tres estats amb major nombre de ciutats que superen els 10 milions d’habitants?

 

 

 

 

 

Quantes ciutats europees superen els 10 milions d’habitants?

 

 

 

Fes clic a la casella country”; cerca “Spain” i escriu les ciutats espanyoles que superen el milió d’habitants.

 

 

 

 

 

 


           

Activitat  8.2.  ELS TIPUS DE PLÀNOLS URBANS.

 

 

Visita la pàgina aquí assenyalada, llegeix atentament el text i contesta les preguntes.

 

 

a)  Assenyala les principals característiques del plànol urbà ortogonal, cita alguns exemples de ciutats amb aquest tipus de plànol i aferra imatges.

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PLÀNOL DE MILETO

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

b)  Assenyala les principals característiques del plànol urbà lineal, cita alguns exemples de ciutats amb aquest tipus de plànol i aferra imatges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                             

Plànol de la ciutat Lineal Arturo Sòria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Assenyala les principals característiques del plànol urbà radiocèntric, cita alguns exemples de ciutats amb aquest tipus de plànol i aferra imatges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plànol de ciutat radiocèntrica. Palmanova.

 


 

 

d) Assenyala les principals característiques del plànol urbà irregular, cita alguns exemples de ciutats amb aquest tipus de plànol i aferra imatges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol  irregular. Toledo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 3 Entra a la pàgina aquí assenyalada . Clica en: “Formas del plano urbano” i realitza correctament l’activitat.

 

(Si tens problemes per realitzar la descarregar la pàgina consulta al teu professor)

 

 

 

8.4. Observa aquestes fotografies aèries de Barcelona i contesta les preguntes després de consultar aquesta pàgina.

 

A  L’Eixample de Barcelona

B Barcelona.

Barcelona

Barcelona


 

A quin tipus de plànol dels ja estudiats correspon l’Eixample de Barcelona?

 

 

A final de quin segle es va projectar l’Eixample de Barcelona?

 

 

Quin nom rebia l’enginyer que va projectar l’Eixample de Barcelona?

 

 

Explica els avantatges de l’orientació de les façanes de les illes de cases de l’Eixample.

 

 

 

Quins altres avantatges presenta el traçat en quadrícula o ortogonal?

 

 

 

 

 

8.5. Visita la pàgina aquí assenyalada i descriu les diferents funcions de les ciutats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Amb l’ajuda del teu llibre de text i  la pàgina aquí assenyalada  (clicar en el menú “7. urbanopedia”) defineix els següents conceptes:

 

 

Zona suburbana.

 

 

 

 

Metròpoli.

 

 

 

 

Megalòpoli.

 

 

 

 

Conurbació.

 

 

 

 

Ciutat dormitori.

 

 

 

 

C.B.D.

 

 

 

 

Especulació.

 

 

 

 

Favela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.