Noms.

 

Curs.

Data d’inici

Data final

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Tema 3. Treball i explotació infantil.

 

Activitat 3.1. Visita la pàgina següent, obre i visiona el document de presentació.

 

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/wdacl/spanish.htm

 

Activitat. 3.2. Definició d’explotació infantil.

 

a) Visita la pàgina aquí assenyalada i redacta una definició de treball infantil perillós.

 

http://www.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/ipec/pagina.phdp?seccion=6&pagina=180

 

 

 

 

 

 

b) Entra (En esta sección)en algú dels tipus de treball que més et cridi l’atenció i realitza un petit resum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat. 3.3. Les causes de l’explotació infantil.

 

Visita la pàgina aquí assenyalada i contesta a les següents preguntes.

 

http://www.unicef.es/contenidos/273/index.htm?idtemplate=1

 

a) Quines són les principals formes d’explotació infantil?

 

 

 

 

b) Quines són les principals causes que expliquen aquest tipus d’explotació?

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3.4. Condicions i salari de treball.

 

Visita la pàgina aquí assenyalada i contesta a les següents preguntes.

 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=225

 

a) Quantes hores treballen al dia els infants explotats a l’Àsia? Quin salari mensual reben?

 

 

 

 

b) Quines són les malalties més freqüents que els afecten?

 

 

 

 

c) A quina edat treballen els nins a la mineria a sud-americana. Quin és el seu salari diari?

 

 

 

 

 

Activitat 3.5. Àlbum de fotos.

http://www.ccoo.cat/noesunjoc/castella/portada_castellano.htm

 

http://www.ilo.org/dyn/media/mediasearch.search?p_lang=en

a) Retalla i aferra algunes fotografies que trobis d’especial interès o impacte al teu àlbum. (Substituieg les images de mostra)

b) Titula cada imatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3.6. Els nins i els conflictes armats.

 

a) Visita la pàgina aquí assenyalada i contesta a les següents preguntes.

 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/themes/soldiers/index.htm

 

a) En quins continents es produeix de manera mes freqüent l’ús de nins en conflictes armats?

 

 

 

 

b) Quines són les principals conseqüències que pateixen els nins en aquest tipus d’explotació?

 

 

 

 

 

 

 

c) Fins quina edat es considera inacceptable la participació de nins en conflictes armats?

Expressa la teva opinió personal respecte a aquest tema (5 línies mínim)

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3.7. Les pilotes de futbol.

Realitza un resum dels aspectes més interessants del contingut de  la pàgina que et proposem.

 

http://www.edualter.org/material/explotacion/futbol.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Visita la pàgina següent i, a partir de les dades que apareixen als quadres, elabora en excel una gràfica de barres

 

http://www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_table_9.xls

 

 

Cuadro de texto: TUTORIAL:
1.	Doble clic ( botó ratolí de l’esquerra) en el quadre (Excel) de color.
2.	Escriu les dades d’interès a les caselles.
3.	Selecciona ( botó de l’esquerra) amb el ratolí totes les caselles de color.
4.	Clic al símbol del gràfic de la barra superior de la teva pantalla .
5.	Selecciona el tipus de gràfic de columna. (barres verticals)
6.	Fes clic a següent fins que arribis a finalitzar.
7.	Fes clic a finalitza.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.9. Desprès de visitar les pàgines assenyalades, redacta un breu comentari de la relació de la companyia NIKE amb el treball infantil

 

http://www.nodo50.org/convocat/sangria.htm

 

http://www.edualter.org/material/explotacion/indonesia.htm

 

http://www.edualter.org/material/juguete/nike/informa.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres adreces d’interès a edualter.org.

 

http://www.edualter.org/material/explotacion/definicion.htm

 

http://www.edualter.org/material/explotacion/sari.htm

 

http://www.edualter.org/material/explotacion/cigarro.htm

 

http://www.edualter.org/material/explotacion/alfombra.htm

 

http://www.edualter.org/material/explotacion/sector.htm