Noms.

 

Curs.

Data d’inici

Data final

 

 

 

 

 

                         Tema 7. LA POBLACIÓ

 

Activitat 7.1. LA NATALITAT.

 

Visita la pàgina aquí assenyalada, llegeix el títol dedicat a la natalitat i completa els quadres:

 

a)

Països amb...

Taxes de natalitat.

No de fills per dona

Grau de desenvolupament

Zones o països

...alta fecunditat.

 

 

 

 

...fecunditat mitjana.

 

 

 

 

...bixa fecunditat

 

 

 

 

 

 b)

Quins són els factors que determinen la natalitat:

 

 

 

 

 

 

Activitat  7.2. LA MORTALITAT

 

 

Visita la pàgina aquí assenyalada, llegeix atentament el text i contesta a les preguntes.

 

a)

Explica amb les teves paraules per què l’envelliment de les poblacions dels països més desenvolupats afecta a les taxes de mortalitat

 

 

 

 

 

 

b)

 

Mortalitat en O/OO

Mort. Infantil O/OO

Vida (años)

Desenvolupat / vies de desenvolupament / subdesenvolupat

PAÍS A

23

165

46

 

PAÍS B

10

41

64

 

PAÍS C

8

5

77

 

PAÍS D

8

103

63

 

PAÍS E

10

6

77

 

PAÍS F

23

144

54

 

PAÍS G

8

69

63

 

PAÍS H

5

5

77

 

 

c)

Amb l’ajuda del teu llibre redacta un text d’unes 10 línies on quedin indicades els factors o condicionats que afecten a la mortalitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 7.3. QUANTS SOM?

 

Visita la pàgina aquí assenyalada. Observa com funciona el marcador de creixement de la poblaicó.

 

a).Compta un minut amb el teu rellotge i calcula el nombre d’habitants nous al planeta.

 

Habitants  nous per minut

 

 

 

b) Introdueix la data del teu naixement i calcula l’increment del  nombres d’habitants des de les hores.

 

Total d’anys i dies des dels teu naixement

 

l’increment del  nombres d’habitants des del teu naixement

 

 

c) Consulta el comptador de la pàgina web i completa el quadre. A continuació segueix les instruccions per realitzar una gràfica de barres de l’evolució de la població mundial.

 

TUTORIAL:

  1. Doble clic ( botó ratolí de l’esquerra) en el quadre (Excel) de color.
  2. Traslladar les dades a les caselles.
  3. Selecciona ( botó de l’esquerra) amb el ratolí totes les caselles escrites.
  4. Clic al símbol del gràfic de la barra superior.
  5. Selecciona el tipus de gràfic de columna. (barres verticals)
  6. Fes clic a següent.
  7. Fes clic a finalitza.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


d) Desprès de fer la gràfica redacta un comentari (5 a 10 línies) que comencí amb les següents paraules.

 (Introdueix els conceptes de  natalitat i mortalitat ja treballats.

 

A la gràfica de l’evolució de la població dels darrers trenta anys observem....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Activitat 7.4.  GRÀFIQUES DE LA POBLACIÓ PER CONTINENTS.

 

Visita la pàgina aquí assenyalada i trasllada les xifres de la població d’Europa, Àsia, Amèrica i Àfrica al full de càlcul. Has de realitzar tres gràfiques de barres apilades, una per cada any (1995, 2000 i 2010)

Cuadro de texto: TUTORIAL:
1.	Doble clic ( botó ratolí esquerra) en el quadre d’Excel.
2.	Traslladar dades a les caselles.
3.	Selecciona ( botó de l’esquerra) amb el ratolí totes les caselles escrites.
4.	Clic al símbol del gràfic de la barra superior.
5.	Selecciona el tipus de gràfic de columna. (barres verticals)
6.	Fes clic a següent.
7.	Fes clic a finalitza.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dades de1995

 

 

Dades de 2000

 

 

Dades  de 2010

 

 

Activitat. 7.5. LES PIRÀMIDES DE POBLACIÓ: TIPUS

 

Observa els diferents tipus de piràmide de població. Visita la pàgina aquí assenyalada (final de la pàgina) i copia al teu quadern les principals característiques de les tres piràmides bàsiques.

 

 

 

 

Expansiva:

 

 

 

 

 

 

 

Regressiva:

 

 

 

 

 

 

 

Estacionària:

 

 

 

 

 

 

 

Activitat. 7.6. LES PIRÀMIDES DE POBLACIÓ INTERPRETACIÓ.

 Compara les piràmides de població dels següents països i contesta a les preguntes:

 

 

 

 

 

 

a) Assenyala si les següents afirmacions son certes (C) o falses (F)

 

 

La població espanyola tendeix a l’envelliment progressiu.

 

La població d’Hondures presenta una major mortalitat que la d’Espanya

 

La natalitat a Hondures es redueix significativament als darrers 30 anys.

 

El pagament de les pensions pot arribar a ser un preocupant problema a Espanta

 

A simple vista sembla evident que Hondures manté un alt nivell de vida

 

A Hondures l’esperança de vida al nàixer es més elevada que en Espanya.

 

 

 

Activitat 7.7. LES PIRÀMIDES D POBLACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.

 

a) Visita la pàgina aquí assenyalada i observa el comportament (estimació) de les piràmides de població (des del 1970 fins el 2050) d’alguns països desenvolupats i d’altres del tercer món.

 

- SPAIN.

- GERMANY

- INDIA

- LIBERIA

 

TUTORIAL.

1.      Entra a la pàgina.

2.      Selecciona el primer país de la llista.

3.      Selecciona les opcions: dynamic i medium.

4.      Envia consulta.

5.      Repeteix l’operació a la resta de la llista.

 

 

b) Repeteix l’operació si és necessari i completa amb un (Sí) o un (No) les caselles.

 

PAÏSOS

SPAIN.

GERMANY

INDIA

LIBERIA

Creixement continuat de la població fins el 2050.

 

 

 

 

Baixes taxes de natalitat.

 

 

 

 

Envelliment molt pronunciat de la població.

 

 

 

 

País econòmicament desenvolupat.